Forældreaftener

Forældreaftener

Forældreaftener

 
 
Helsingung tilbyder forældre og andre betydningsfulde familiemedlemmer til unge med rusmiddelproblematikker, et forældreaften forløb der strækker sig over 5 aftener. Helsingung bestræber sig på at afholde 3 familie forløb pr år.
  
"Jeg troede, det var mig der var en dårlig forældre… Det har været godt at finde ud af, at jeg faktisk har gjort det bedste jeg kunne med noget meget svært"
 
Vi hører ofte fra forældre til unge, der slås med hash og stoffer, at de føler sig magtesløse og ikke har nogen at dele deres frustrationer og tanker med. Mange forældre fortæller, at det at mødes og dele sine erfaringer med andre, er en hjælp både for dem selv og de unge 
 
Helsingungs forældreaftener henvender sig til forældre med børn og unge, som har et problematisk forbrug af hash, alkohol eller stoffer. Tilbuddet gælder alle forældre også selv om barnet eller den unge ikke har kontakt til Helsingung. 
 

 
Indholdet på forældreaftenerne
Forældreaftenerne strækker sig over 4 aftener og med et opfølgningsmøde. Du vil få mulighed for at drøfte erfaringer og dilemmaer med andre forældre i en tryg og fortrolig ramme; få udvidet din viden om unge og rusmidler; møde unge som er stoppet og høre om deres erfaringer, og opleve at du ikke står alene med et ønske om at hjælpe dit barn til en god fremtid.
 
Temaer vil bl.a. være: rusmidler, den gode dialog, ungdomslivet, fremtidsperspektiv mm. og aftenerne vil være lagt op som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og undervisning.
Forældreaftener er den del af Helsingør Kommunes tilbud til forældre og pårørende til unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs. Af hensyn til andre deltagere i gruppen, forventes der at man deltagere alle 5 gange.


Praktisk information om de næste forældreaftener i 2018
Tid:
23/10; 30/10; 13/11; 27/11 og opflg 8/1-2019.
Tilmelding:
På mail: mha06@helsingor.dk eller telefon: 2531 3595, du er velkommen til også at henvende dig i Helsingung. Der vil blive oprettet en venteliste, hvis det bliver overtegnet. Er man på venteliste, vil man blive tilbud det næste forløb.
Pris:
Forældreaftener er den del af Helsingør kommunes tilbud til forældre og unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs.
Sted:
I Helsingungs lokaler, Gl. banegårdsvej 29, 3000 Helsingør.
Undervisere:
Tony Hansen og Morten Halberg arbejder til daglig i Helsingung og har begge mange års erfaring med rådgivning, behandling og undervisning af unge og familier med rusmiddelproblematikker.
 
 
 

 
Helsingung tilbyder forældre og andre betydningsfulde familiemedlemmer til unge med rusmiddelproblematikker, et forældreaften forløb der strækker sig over 5 aftener. Helsingung bestræber sig på at afholde 3 familie forløb pr år.
  
"Jeg troede, det var mig der var en dårlig forældre… Det har været godt at finde ud af, at jeg faktisk har gjort det bedste jeg kunne med noget meget svært"
 
Vi hører ofte fra forældre til unge, der slås med hash og stoffer, at de føler sig magtesløse og ikke har nogen at dele deres frustrationer og tanker med. Mange forældre fortæller, at det at mødes og dele sine erfaringer med andre, er en hjælp både for dem selv og de unge 
 
Helsingungs forældreaftener henvender sig til forældre med børn og unge, som har et problematisk forbrug af hash, alkohol eller stoffer. Tilbuddet gælder alle forældre også selv om barnet eller den unge ikke har kontakt til Helsingung. 
 

 
Indholdet på forældreaftenerne
Forældreaftenerne strækker sig over 4 aftener og med et opfølgningsmøde. Du vil få mulighed for at drøfte erfaringer og dilemmaer med andre forældre i en tryg og fortrolig ramme; få udvidet din viden om unge og rusmidler; møde unge som er stoppet og høre om deres erfaringer, og opleve at du ikke står alene med et ønske om at hjælpe dit barn til en god fremtid.
 
Temaer vil bl.a. være: rusmidler, den gode dialog, ungdomslivet, fremtidsperspektiv mm. og aftenerne vil være lagt op som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og undervisning.
Forældreaftener er den del af Helsingør Kommunes tilbud til forældre og pårørende til unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs. Af hensyn til andre deltagere i gruppen, forventes der at man deltagere alle 5 gange.


Praktisk information om de næste forældreaftener i 2018
Tid:
23/10; 30/10; 13/11; 27/11 og opflg 8/1-2019.
Tilmelding:
På mail: mha06@helsingor.dk eller telefon: 2531 3595, du er velkommen til også at henvende dig i Helsingung. Der vil blive oprettet en venteliste, hvis det bliver overtegnet. Er man på venteliste, vil man blive tilbud det næste forløb.
Pris:
Forældreaftener er den del af Helsingør kommunes tilbud til forældre og unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs.
Sted:
I Helsingungs lokaler, Gl. banegårdsvej 29, 3000 Helsingør.
Undervisere:
Tony Hansen og Morten Halberg arbejder til daglig i Helsingung og har begge mange års erfaring med rådgivning, behandling og undervisning af unge og familier med rusmiddelproblematikker.
 
 
 

 
Helsingung tilbyder forældre og andre betydningsfulde familiemedlemmer til unge med rusmiddelproblematikker, et forældreaften forløb der strækker sig over 5 aftener. Helsingung bestræber sig på at afholde 3 familie forløb pr år.
  
"Jeg troede, det var mig der var en dårlig forældre… Det har været godt at finde ud af, at jeg faktisk har gjort det bedste jeg kunne med noget meget svært"
 
Vi hører ofte fra forældre til unge, der slås med hash og stoffer, at de føler sig magtesløse og ikke har nogen at dele deres frustrationer og tanker med. Mange forældre fortæller, at det at mødes og dele sine erfaringer med andre, er en hjælp både for dem selv og de unge 
 
Helsingungs forældreaftener henvender sig til forældre med børn og unge, som har et problematisk forbrug af hash, alkohol eller stoffer. Tilbuddet gælder alle forældre også selv om barnet eller den unge ikke har kontakt til Helsingung. 
 

 
Indholdet på forældreaftenerne
Forældreaftenerne strækker sig over 4 aftener og med et opfølgningsmøde. Du vil få mulighed for at drøfte erfaringer og dilemmaer med andre forældre i en tryg og fortrolig ramme; få udvidet din viden om unge og rusmidler; møde unge som er stoppet og høre om deres erfaringer, og opleve at du ikke står alene med et ønske om at hjælpe dit barn til en god fremtid.
 
Temaer vil bl.a. være: rusmidler, den gode dialog, ungdomslivet, fremtidsperspektiv mm. og aftenerne vil være lagt op som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og undervisning.
Forældreaftener er den del af Helsingør Kommunes tilbud til forældre og pårørende til unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs. Af hensyn til andre deltagere i gruppen, forventes der at man deltagere alle 5 gange.


Praktisk information om de næste forældreaftener i 2018
Tid:
23/10; 30/10; 13/11; 27/11 og opflg 8/1-2019.
Tilmelding:
På mail: mha06@helsingor.dk eller telefon: 2531 3595, du er velkommen til også at henvende dig i Helsingung. Der vil blive oprettet en venteliste, hvis det bliver overtegnet. Er man på venteliste, vil man blive tilbud det næste forløb.
Pris:
Forældreaftener er den del af Helsingør kommunes tilbud til forældre og unge med rusmiddelproblematikker og koster ikke noget. Vi byder på te/kaffe og lette forfriskninger undervejs.
Sted:
I Helsingungs lokaler, Gl. banegårdsvej 29, 3000 Helsingør.
Undervisere:
Tony Hansen og Morten Halberg arbejder til daglig i Helsingung og har begge mange års erfaring med rådgivning, behandling og undervisning af unge og familier med rusmiddelproblematikker.